Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÄRDESSJÖN, 95 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-19 Stoppdatum 2013-08-19
Mängd (ton): 6,20 Kostnad totalt: 8543
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: