Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HALLASJÖ, 878 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-03-04 Stoppdatum 2013-11-05
Mängd (ton): 1,27 Kostnad totalt: 1229
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,8
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar: