Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HORNBETASJÖN, 64 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-23 Stoppdatum 2013-08-23
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 25903
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: