Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUNDSJÖN, 539 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-07 Stoppdatum 2013-11-07
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 38098
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: