Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÅLESJÖN, 81 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-19 Stoppdatum 2013-08-19
Mängd (ton): 14,71 Kostnad totalt: 20290
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: