Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGSJÖN, 1370 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-21 Stoppdatum 2013-09-21
Mängd (ton): 11,04 Kostnad totalt: 19676
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: