Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ILETJÄRN, 7574 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-30 Stoppdatum 2013-09-30
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt: 2809
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: