Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: JÄRNSJÖN, 863 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-01 Stoppdatum 2013-10-01
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 3652
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: