Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KVARNESJÖN, 1248 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-10 Stoppdatum 2013-08-10
Mängd (ton): 7,07 Kostnad totalt: 10395
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: