Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kölvikstjärn, 806 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-31 Stoppdatum 2013-07-31
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 15047
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: