Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIDTJÄRNET, 1063 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-16 Stoppdatum 2013-09-16
Mängd (ton): 1,53 Kostnad totalt: 1405
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: