Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIMMEN, 766 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-31 Stoppdatum 2013-07-31
Mängd (ton): 24,00 Kostnad totalt: 25796
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: