Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 1078 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-27 Stoppdatum 2013-09-27
Mängd (ton): 12,24 Kostnad totalt: 11236
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: