Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÖRTEVATTNET, 6546 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-14 Stoppdatum 2013-09-14
Mängd (ton): 0,92 Kostnad totalt: 843
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: