Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF022, 2137 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-29 Stoppdatum 2013-09-29
Mängd (ton): 8,02 Kostnad totalt: 7616
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: