Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF071, 2174 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-28 Stoppdatum 2013-09-28
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 1855
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: