Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF148, 2249 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-27 Stoppdatum 2013-09-27
Mängd (ton): 0,93 Kostnad totalt: 879
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: