Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL002, 2981 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-17 Stoppdatum 2013-09-17
Mängd (ton): 2,99 Kostnad totalt: 3280
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: