Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL082, 3057 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-13 Stoppdatum 2013-09-13
Mängd (ton): 8,02 Kostnad totalt: 8821
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: