Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVAO018, 1853 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-16 Stoppdatum 2013-09-16
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 1855
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: