Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BLÖTEVATTEN, 1307 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-10 Stoppdatum 2013-08-10
Mängd (ton): 17,91 Kostnad totalt: 26343
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: