Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOSJÖN, 253 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-04 Stoppdatum 2013-09-04
Mängd (ton): 27,99 Kostnad totalt: 27185
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: