Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUASJÖN, 151 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-03 Stoppdatum 2013-08-03
Mängd (ton): 3,10 Kostnad totalt: 3767
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: