Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUVATTNET, 1039 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-13 Stoppdatum 2013-08-13
Mängd (ton): 13,07 Kostnad totalt: 18308
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: