Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bäckaskogssjön, 170 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-01 Stoppdatum 2013-08-01
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2413
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: