Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DÖVLESJÖ, 1114 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-09 Stoppdatum 2013-08-09
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 11237
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: