Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN037, 1910 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-18 Stoppdatum 2013-09-18
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4797
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: