Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL018, 1989 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-18 Stoppdatum 2013-08-18
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3149
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: