Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL022, 1993 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-18 Stoppdatum 2013-08-18
Mängd (ton): 10,69 Kostnad totalt: 17098
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: