Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL029, 2000 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-18 Stoppdatum 2013-08-18
Mängd (ton): 9,05 Kostnad totalt: 14484
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: