Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAG009, 1551 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-07 Stoppdatum 2013-08-07
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1653
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: