Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSAV001, 2952 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-12 Stoppdatum 2013-09-12
Mängd (ton): 4,90 Kostnad totalt: 4886
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: