Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF022, 1915 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-20 Stoppdatum 2013-09-20
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 8155
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: