Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF033, 1924 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-20 Stoppdatum 2013-09-20
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 6396
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: