Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG008, 1615 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-06 Stoppdatum 2013-08-06
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3306
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: