Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOL005, 1709 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-14 Stoppdatum 2013-09-14
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1572
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: