Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN037, 2726 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-21 Stoppdatum 2013-09-21
Mängd (ton): 1,03 Kostnad totalt: 1131
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: