Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR243, 2825 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-03-17 Stoppdatum 2013-03-18
Mängd (ton): 8,02 Kostnad totalt: 11474
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: