Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB018, 1738 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-22 Stoppdatum 2013-09-22
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 4875
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: