Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK015, 3133 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-01 Stoppdatum 2013-08-01
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4218
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: