Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK056, 3195 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-31 Stoppdatum 2013-08-01
Mängd (ton): 4,05 Kostnad totalt: 5793
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: