Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK060, 3199 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-31 Stoppdatum 2013-07-31
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 5625
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: