Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK073, 3211 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-31 Stoppdatum 2013-07-31
Mängd (ton): 6,99 Kostnad totalt: 9984
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: