Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB021, 2542 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-02 Stoppdatum 2013-08-02
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 2953
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: