Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN005, 753 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-26 Stoppdatum 2013-09-26
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 19184
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: