Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN025, 2295 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-26 Stoppdatum 2013-09-26
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 8019
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: