Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN049, 2319 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-25 Stoppdatum 2013-09-25
Mängd (ton): 4,92 Kostnad totalt: 7862
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: