Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN050, 2320 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-25 Stoppdatum 2013-09-25
Mängd (ton): 7,08 Kostnad totalt: 11322
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: