Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN056, 2326 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-26 Stoppdatum 2013-09-26
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 9592
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: