Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR018, 1604 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-08-09 Stoppdatum 2013-08-09
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 10084
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: